ห้องรับรองพิเศษ | Central Village

สิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับลูกค้า The 1

บริการเหนือระดับกับห้องรับรองพิเศษ (VIP Lounge) ที่แสนสะดวกสบาย ด้วยเคาน์เตอร์บาร์ของว่างและเครื่องดื่ม คอยให้บริการให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย รวมถึงการบริการพิเศษอื่นๆ เช่น บริการฟรีอินเตอร์เนตไร้สาย, บริการชาร์ตแบตเตอรี่มือถือ, เก้าอี้นวด, ห้องน้ำส่วนตัว และบริการรับฝากสัมภาระ

อีกระดับของการบริการ ที่เซ็นทรัล วิลเลจ

มอบให้กับ VIP Lounge ที่สะดวกสบาย ด้วยเคาน์เตอร์บาร์ของว่างและเครื่องดื่มคอยบริการให้คุณได้ผ่อนคลาย รวมถึงบริการสุดพิเศษมากมาย อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี, บริการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ, เก้าอี้นวด,ห้องน้ำส่วนตัว, บริการรับ

บริการรับฝากสัมภาระ
ที่นั่งรับรอง
ของว่างและเครื่องดื่ม
บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย
เก้าอี้นวด
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ห้องน้ำส่วนตัว
ที่จอดรถ VIP

เงื่อนไข

ลูกค้าคนไทย

กรณีสะสมยอดใช้จ่ายภายใน 4 เดือน:
สิทธิพิเศษระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 สำหรับลูกค้า The 1 ที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป (นับตั้งแต่วันแรกที่สะสมยอด) ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการที่จอดรถ VIP และ VIP Lounge พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน / ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์

กรณีสะสมยอดใช้จ่ายภายใน 1 วัน:
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า The 1 ที่มียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาท ขึ้นไป ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการ VIP Lounge 1 วัน พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน / ครั้ง (ใช้สิทธิ์ในวันที่มียอดใช้จ่ายครบเท่านั้น)

ลูกค้าต่างชาติ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า The 1 Tourist ที่มียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทขึ้นไป / วัน ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการ VIP Lounge 1 วัน พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน / ครั้ง (ใช้สิทธิ์ในวันที่มียอดใช้จ่ายครบเท่านั้น)