ศูนย์บริการลูกค้า | Central Village Outlet

จุดบริการข้อมูล

สำหรับลูกค้าทั้งกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่พร้อมให้บริการทั้งภาษาไทย, อังกฤษ และจีน

รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น บริการให้ยืมแบตเตอรี่สำรองสำหรับสมาร์ทโฟน, บริการรถเข็นคนพิการหรือผู้สูงอายุและรถเข็นเด็ก, ตารางบริการรถรับ-ส่งฟรี, รับแจ้งพบทรัพย์สินสูญหาย

จุดบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพื่อรับ Tourist Privileges

อาทิ บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย, สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงบริการเช็คสถานะตารางเที่ยวบิน

จุดแลกของสมนาคุณ

จุดให้บริการรับสมัคร และแลกรับของสมนาคุณสำหรับสมาชิก The 1 และ The 1 Tourist

บริการรถเข็นเด็กและรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ
บริการแจ้งทรัพย์สินพบ / สูญหาย
บริการที่ชาร์จมือถือ
ตารางบริการรถรับส่งลูกค้า
บริการรับสมัครสมาชิก THE 1 และ THE 1 TOURIST , จุดรับแลกของสมนาคุณและสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว
บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย