ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ NEW VIBES รับฟรี! แพ็กเกจห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui 3 วัน 2 คืน มูลค่า 11,870.- (จำนวน 10 รางวัล) | Central Village
28 March 2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ NEW VIBES
รับฟรี! แพ็กเกจห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui 3 วัน 2 คืน มูลค่า 11,870.- (จำนวน 10 รางวัล)

 1. คุณอิทธิเศก กุลเนตุ
 2. คุณพจนันท์ สุขสันติ์ปานเทพ
 3. คุณดนัย มั่นทรัพย์
 4. คุณโศภิต รักอิสระ
 5. คุณธรณัส โสมนัส
 6. คุณฉัตรชัย รัฐภูมิ
 7. คุณจักริน สิริวชิโรทัย
 8. คุณประมวล ปุริโส
 9. คุณศิริลักษณ์ ตันบูรณา
 10. คุณฉวีวรรณ เย็นจิตร

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ในวันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11:00-16:00 น.) ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. เพื่อแสดงตน พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นกำกับมา ณ วันที่รับ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และจะเลือกผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 2. ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีจำนวน 5% ของมูลค่ารางวัล ณ วันรับของรางวัล
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้
 5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์การโพสต์ชื่อผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 6. สอบถามเพิ่มเติม 02-550-6555 ต่อ 1304

เซ็นทรัล วิลเลจ เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 22.00 น.